Otisk prstu

Vnitřní povrch prstu s papilárními liniemi tvoří každému člověku otisk prstu. Tento otisk je jedinečný a nezaměnitelný.
Znamená to, že k identifikaci přístupu má svolení pouze autorizovaná osoba s jedinečným biometrickým údajem. 
Biometrická bezpečnostní zařízení (zařízení, která ověřují správnost pomocí jedinečných biologických charakteristik člověka)
jsou proto velmi přesná a mají široké využití v režimech nezaměnitelné identifikace! Zámky na otisk prstu mají proto celou řadu

výhod! Nedají se zaměnit, ukrást, ztratit a také nevpustí neoprávněnou osobu do Vašeho soukromí.

Nemusíte s sebou nosit klíče a mít starost, kde jste je zapomněli.