Identifikace

Zámky na otisk prstu jsou zkonstruovány tak, aby téměř okamžitě vyhodnotily, zda je tento otisk v databázi, či nikoliv.
Mají velmi nízký počet nepravdivých odmítnutí a databáze dokážou uchovávat 100 až 1000 otisků. Při skenování otisku do zámku se z Vašeho jedinečného prvku stává algoritmus, který nahradí Váš otisk matematickou maticí.
Výsledkem je pak číslo a nikoliv otisk. Ovládání zámku je možné i přes PC či chytrý telefon a ve spojení se sofistikovaným softwarem je jeho činnost a události plně pod kontrolou administrátora. Můžete tak bez problému rozpoznat lidi podle jména a přiřadit jim přístup v daný čas či trvale. Také máte přehled o všem - kdo a kdy se zámkem manipuloval.